Overdrachtsbelasting

Overdrachtsbelasting is de belasting die u dient te betalen wanneer u de eigenaar wordt van een woning door deze te kopen. Voor woningen geldt een overdrachtsbelasting van 2% t.o.v. de koopprijs. Ditzelfde geldt voor een eventuele tuin, garage of schuur die u koopt, ongeacht of u deze tegelijkertijd of naderhand koopt.

Vrijstelling van overdrachtsbelasting

Er zijn een aantal situaties waarin u vrijgesteld bent van overdrachtsbelasting. Indien u de woning erft, bijvoorbeeld, of wanneer u juridisch eigenaar wordt doordat u gaat scheiden -terwijl u voorheen samen met uw echtgenoot of geregistreerd partner de juridische eigenaar was. De vrijstelling van overdrachtsbelasting gaat ook op wanneer u het huis geërfd heeft, u opstal- of erfrecht krijgt. In sommige gevallen dient u als koper eveneens geen overdrachtsbelasting te betalen wanneer de eigenaar de woning binnen 3 jaar weer doorverkoopt.

Starters

Vóór 1 juli 2012 was bedroeg het percentage aan te betalen overdrachtsbelasting meer dan 2%. De belastingdienst heeft destijds besloten om de belastingdienst te verlagen, met het doel de woningmarkt te stimuleren. Door deze aanpassing kunnen starters makkelijker een woning kopen, en zullen doorstromers makkelijker hun woning kunnen verkopen.

Veel gestelde vragen over overdrachtsbelasting

Hieronder vindt u een overzicht van veel gestelde vragen over overdrachtsbelasting.

Hoe vindt de betaling van overdrachtsbelasting plaats?

Doorgaans wordt overdrachtsbelasting betaald wanneer u uw hypotheek afsluit bij de notaris. Deze maakt het bedrag vervolgens over aan de belastingdienst. De notaris laat hiertoe vooraf een ‘fiscale verklaring’ opstellen, waarin vermeld staat of u overdrachtsbelasting dient te betalen, en of u eventueel recht hebt op vrijstelling(en) van de overdrachtsbelasting. De belasting wordt betaald doordat de notaris een elektronisch afschrift van de akte verzendt naar de belastingdienst, met bijgevoegd een bericht waarin het te betalen bedrag vermeld staat.

Is overdrachtsbelasting aftrekbaar?

De overdrachtsbelasting is niet aftrekbaar van de belasting. Een uitzondering is wanneer u de overdrachtsbelasting meefinanciert op uw hypotheek. De rente die u vervolgens betaalt over dit deel kan fiscaal worden afgetrokken. Een reden om de overdrachtsbelasting mee te financieren zou kunnen is dat u de 2% overdrachtsbelasting niet in uw bezit heeft.

Geplaatst
15 May 2014 13:02:04

Delen