Woningbezitters blijven in eigen provincie

Uit onderzoek van de ING blijkt dat bijna zeventig procent van de Nederlanders woont in de provincie waarin ze is opgegroeid. Met name woningbezitters zijn standvastiger dan starters. Waar een meerderheid van de starters bereid is om buiten de huidige woonplaats op zoek te gaan naar een nieuwe woning, blijven woningbezitters om verschillende redenen liever in hun huidige woonplaats wonen.

Eigen regio

Er is aan de woningbezitters gevraagd hoe ze tegenover het verhuizen naar een andere provincie of gemeente staan. Hiervan zei ruim de helft (54%) dat er wel binnen een straal van 20 kilometer wordt gezocht. 12% vindt meer dan 50 kilometer acceptabel en 13% wil zijn huidige woonplaats helemaal niet verlaten. De belangrijkste reden om niet te verhuizen naar een andere gemeente of provincie zijn: vrienden (52%), familie (39%), kinderen en/of kleinkinderen in de buurt (27%). Ook noemt 39% het feit dat ze uit de regio komen als belangrijke reden. De huidige baan bindt 36% aan de eigen regio. Woningbezitters zijn daarmee veel standvastiger dan starters. Een meerderheid van de starters is namelijk bereid om buiten een straal 10km of meer op zoek te gaan naar een andere woning.

Niet meer weg uit eigen provincie

Momenteel woont 68% van de Nederlanders in provincie waarin ze is opgegroeid. Maar negen procent van de woningbezitters die is verhuisd naar een provincie, denkt ooit nog terug te keren naar de provincie, op het moment dat zij niet meer hoeven te werken. Wim Flikweert, manager Wonen bij ING: “Als inwoners van de provincie eenmaal hun regio verlaten, keren ze er bijna nooit meer terug. De trek van de provincie naar de Randstad lijkt daarmee onomkeerbaar. Over het algemeen zijn woningbezitters verknocht aan de provincie waarin zij wonen. Bewoners van Flevoland, Utrecht en Groningen zijn van alle provincies het meest bereid om verder te verhuizen. Inwoners van Brabant, Overijssel en Limburg zijn het minst geneigd om buiten de regio/provincie een woning te zoeken.”

Geen thuisgevoel in andere provincie

De Nederlandse woningbezitters geven als belangrijkste reden dat zij zich niet thuisvoelen in een andere provincie. Maar liefst 87% geeft aan een beetje tot heel erg verknocht te zijn aan hun eigen provincie. Daarnaast is de mogelijke overwaarde bij verkoop van de huidige woning voor huiseigenaren niet meteen een reden om buiten de provincie te gaan zoeken naar een woning.

Meer starters zijn hoogopgeleide vrouw

Uit onderzoek van ING blijkt dat de starter van nu steeds vaker een hoogopgeleide vrouw is. Verder valt op dat er een tendens te zien is dat de leeftijd van starters de afgelopen jaren gestegen is in vergelijking met vijf jaar geleden. De leeftijdscategorie tot 30 jaar daalt van 59% naar 37%. Starters op de woningmarkt zijn vaker bereid om binnen een grote straal op zoek te gaan naar een woning. Beter betaalbaardere woningen (35%), beter woningaanbod (29%) en een baan met betere vooruitzichten (35%) zijn daarbij de voornaamste redenen. Daarnaast is het vertrouwen in de woningmarkt stabiel, zowel starters als woningbezitters verwachten dat de woningprijzen minder hard zullen stijgen. De verwachting hiervan is namelijk met 17 punten gedaald.

Auteur
Geplaatst
22 Mar 2019 10:53:21
Bron
ING

Delen