Woningtekort fors gestegen

Uit recent onderzoek van ABF research en Capital Value blijkt dat het woningtekort nog groter is dan werd gedacht. Vorig jaar werd er nog gedacht dat er in 2021 een hoogtepunt zou worden bereikt met een tekort van 235.000 woningen. Nu blijkt dat er al een tekort is van 263.000 huizen. Er is voornamelijk een tekort aan sociale huurwoningen en woningen in de middenhuur.

De tekorten zijn toegenomen, omdat het aantal huishoudens groeit en er problemen zijn in de bouwsector. Die problemen hebben vooral te maken met hogere kosten en een gebrek aan personeel en materialen.

Het probleem is vooral aanwezig bij ouderen en starters, voor hen zijn te weinig huizen beschikbaar. Deze twee groepen gaan ook nog eens fors toenemen de aankomende jaren: het aantal huishoudens bestaande uit mensen met een leeftijd van 75 jaar en ouder neemt toe met een stijging van ruim 373.000 huishoudens. Ook neemt het aantal huishoudens bestaande uit mensen met een mobiliteitsbeperking met 115.000 toe de aankomende vijf jaar.

Jonge huishoudens wonen in grote steden

Het aantal jonge huishoudens (tot 29 jaar), neemt de komende jaren toe met 7.800. Deze groep woont vooral in de grote steden: Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Eindhoven. Het zijn vooral de jonge huishoudens met een hoog inkomen die het moeilijk hebben om een zelfstandige woning te vinden.

Volgens Kees van Harten, directeur van Capital Value, geven veel corporaties aan dat het gebrek aan geschikte locaties en de stijgende bouwkosten een probleem zijn om voldoende bij te bouwen, met name in stedelijke gebieden. Er worden nu plannen gemaakt om dit tekort terug te gaan dringen, dit is iets waar Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa van Ollongren zich hard voor gaat maken.

Auteur
Geplaatst
13 Feb 2019 17:10:39
Bron
RTL Nieuws

Delen