Oplevering nieuwbouwwoningen steeds vaker uitgesteld

Door een tekort aan monteurs die nutsvoorzieningen aan kunnen leggen worden nieuwbouwwoningen steeds vaker te laat opgeleverd. Huizenkopers moeten daardoor weken tot maanden langer wachten voor zij hun woning kunnen betrekken.

Uitstel oplevering

Het afgelopen half jaar ontving Vereniging Eigen Huis honderden klachten over overschreden opleveringstermijnen van nieuwbouwwoningen. De woningen zijn compleet afgebouwd, maar de oplevering wordt uitgesteld omdat er nog geen gas-, licht- en elektra is aangesloten. Gedupeerde huiseigenaren zitten daardoor lange tijd met dubbele hypotheeklasten, moeten gedwongen een tijdelijke huurwoning betrekken of hebben zelfs tijdelijk helemaal geen woonruimte.

Geen compensatie

Een compensatie voor de gemaakte kosten is er vaak ook niet, zegt een woordvoerder van de Verenging Eigen Huis tegen de Volkskrant. “De aannemer moet een deel van de koopsom als schadevergoeding betalen als het huis op de opleveringsdatum geen nutsvoorzieningen heeft of wanneer de afgesproken bouwtijd in dagen wordt overschreden. Maar die bouwtijd wordt vaak heel ruim genomen en als de nutsvoorzieningen ontbreken, gooit de aannemer het op overmacht. Want hij is klaar en kan er niets aan doen dat elektramonteurs te druk zijn.”

Aantrekken van personeel

De oorzaak van het probleem kan worden gevonden in het tekort aan personeel bij nutsbedrijven. Veel van hun werknemers bereiken de pensioenleeftijd en tegelijkertijd zijn er weinig jongeren die kiezen voor een opleiding tot monteur. Bovendien neemt het aantal nieuwbouwprojecten de komende jaren toe, waardoor het personeelstekort groeit. “Herwaardering van technisch en praktisch onderwijs is noodzakelijk”, zegt een woordvoerder van Mijnaansluiting.nl, de koepel van netbeheerders. Bedrijven moeten honderden tot duizenden nieuwe werkkrachten zien te vinden en opleiden. En zelfs dan duurt het nog drie tot vier jaar voordat studenten hun opleiding hebben afgerond en klaar zijn voor de arbeidsmarkt.

Meer vertraging

De komende jaren zullen dus veel meer nieuwbouwprojecten met grote vertragingen worden opgeleverd. Vertragingen zorgen namelijk voor een kettingreactie, waardoor de opleveringsdatum van een nieuwbouwproject steeds verder moet worden verschoven. Wel kan een betere samenwerking tussen aannemers, netbeheerders, projectontwikkelaars en gemeentes voor verlichting zorgen, zeggen de partijen.

Auteur
Geplaatst
26 Feb 2018 13:00:43
Bron
de Volkskrant

Delen