Nederlandse woningmarkt gaat niet op slot bij hypotheekrentestijging

Expert stellen dat het na een lange periode van historisch lage hypotheekrente onvermijdelijk is dat de rente weer gaat stijgen. Toch kan de Nederlandse markt voor koopwoningen deze stijging wel opvangen, voorspelt de Amsterdam School of Real Estate in een rapport. Naar verwachting stijgen namelijk ook de inkomens van huishoudens de komende jaren weer.

Lage rente door ECB

De lage rente die op dit moment geldt, wordt medebepaald door het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB hield de geldmarktrente lange tijd kunstmatig laag om zo de Europese Economie op gang te helpen. Hypotheekrentes daalden hierdoor ook. “"In meer of mindere mate is de huidige lage rentestand daarom als kunstmatig te betitelen", zeggen de experts van de Amsterdam School of Real Estate. Verandert de ECB het monetaire beleid, dan is de kans groot dat ook de hypotheekrentes weer stijgen.

Geen grote gevolgen van hypotheekrentestijging

Volgens berekeningen betekent een stijging van de hypotheekrente van 1 procent dat de woningprijs geleidelijk aan met ongeveer 6 procent lager wordt. Huizenkopers kunnen namelijk minder lenen als de rente hoger wordt, waardoor de vraag naar duurdere huizen terugloopt. Echter stijgen de lonen naar verwachting de komende jaren ook, waardoor huizenkopers juist weer meer bestedingsruimte krijgen. Deze twee bewegingen wegen voldoende tegen elkaar op, aldus de experts.

Geruststelling

Eerder werd verwacht dat de woningmarkt opnieuw op slot zou gaan als de rentes zouden stijgen, omdat steeds minder mensen een koopwoning zouden kunnen betalen. Die voorspelling hangt samen met de aangescherpte hypotheekregels. Het maximale leenbedrag dat een huizenkoper kan lenen wordt ieder jaar teruggeschroefd. Daardoor moeten huizenkopers steeds meer eigen vermogen inleggen om een woning te kunnen kopen. De voorspelling van de experts komt dan ook als een geruststelling voor de woningmarkt.

Auteur
Geplaatst
20 Feb 2018 16:04:14
Bron
Amsterdam School of Real Estate

Delen