Discussie in Rotterdam: meer dure koopwoningen of meer goedkope huurwoningen?

In Rotterdam is de druk op de koopmarkt zo groot dat veel jonge gezinnen de stad ontvluchten. Met name jonge dertigers vertrekken naar buitenwijken van de stad. De reden? Er zijn geen betaalbare koopwoningen meer te vinden. Politieke partijen zijn het erover eens dat de oplossing voor het probleem ligt in het bijbouwen van woningen. Maar wát voor woningen, daarover zijn de partijen het niet eens.

Gemeenteraadsverkiezingen

Nu de gemeenteraadsverkiezingen van maart voor de deur staan, laait de discussie tussen links en rechts over de Rotterdamse woningmarkt op. De druk op de woningmarkt is inmiddels zo groot dat de prijzen van koopwoningen in rap tempo stijgen. “Woningen rond het centrum staan vaak maar een week te koop”, zegt Rotterdamse makelaar Pico Wilbrenninck. “Potentiele kopers bieden tienduizenden euro’s boven de vraagprijs om maar niet mis te grijpen”.

Door de stijgende prijzen ontstaat er een groot tekort aan betaalbare woningen voor jonge gezinnen, late vijftigers en begin zestigers. Die groepen zijn vaak op zoek naar een koopwoning in het middensegment. Omdat er voor hen geen alternatieven zijn vertrekken steeds meer mensen met een middeninkomen naar gemeentes rondom Rotterdam.

Meer woningen in het middensegment

Rechtse partijen hebben hun pijlen daarom gericht op het bijbouwen van woningen in het midden- en dure segment. Volgens Rotterdamse wethouder Robert Simons is dat de enige oplossing om weer kansen te creëren voor starters en doorstromers op de woningmarkt. “De woningmarkt is overspannen en dat is alleen op te lossen door meer te bouwen, vooral in het midden- en hogere segment. Dan hoeven mensen, als het iets beter met hen gaat, niet naar de buurgemeenten te verhuizen." Om plaats te maken voor nieuwe woningen, moeten er 20.000 betaalbare woningen worden gesloopt zoals staat in de vorig jaar vastgestelde Woonvisie van Rotterdam.

Links tegen sloop

De linkse partijen zijn echter sterk tegen de sloopplannen. Zij pleiten juist voor meer betaalbare huurwoningen, zodat ook mensen met een kleinere portemonnee de keuze hebben in de stad te wonen. Volgens Judith van Blokhove van GroenLinks is er anders voor veel Rotterdammers geen plaats meer. Als het aan haar ligt, wordt de Woonvisie dan ook direct van tafel geveegd.

Auteur
Geplaatst
15 Feb 2018 15:36:26
Bron
NOS.nl

Delen