Waarborgsom

Een waarborgsom is het bedrag dat de koper aan de notaris of een bankgarantie moet overmaken. Deze som betreft 10% van de koopsom. Wanneer u er niet in slaagt om de woning af te nemen, en de koopovereenkomst daardoor ontbonden dient te worden, gaat dit bedrag naar de verkoper als zijnde een boete voor het niet nakomen van de afspraak (al dan niet verhoogd met extra geleden schadekosten).

Veel gestelde vragen over de waarborgsom

Hieronder treft u een overzicht aan van veel gestelde vragen over de waarborgsom.

Zijn er ook situaties waarin de waarborgsom niet geïnd hoeft te worden?

Ja, er zijn twee situaties waarin de waarborgsom niet ingehouden wordt. Zo kunt u tijdens uw bedenktijd afzien van de verkoop zonder dat dit ten koste gaat van uw waarborgsom. De bedenktijd gaat in wanneer u een afschrift ontvangt van het getekende koopcontract, en duurt drie dagen (waarvan er minstens twee werkdagen zijn). Ten tweede kunt u mogelijk ook een beroep doen op de ontbindende voorwaarden in het koopcontract. Deze dient u vooraf te hebben vastgelegd met de verkoper.

Ik heb de woning gekocht, wat gebeurt er met mijn waarborgsom?

Dit is afhankelijk van of u het bedrag naar de notaris heeft overgemaakt, of door een bankgarantie af te geven. Na de aankoop van uw woning zal het bedrag van de waarborgsom worden verrekend met het totale bedrag dat u bent verschuldigd voor de woning. In het geval van een bankgarantie komt uw waarborgsom te vervallen.

Wanneer dient de waarborgsom te worden overgemaakt?

U dient de waarborgsom pas over te maken wanneer de aankoop zeker is. Dit is na het verlopen van de termijn wanneer u zich nog op de ontbindende voorwaarden kunt beroepen en van de koop kunt afzien.

Geplaatst
29 Apr 2014 11:31:13

Delen