Vinex

VINEX (betekenis: Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra) is een nota ruimtelijke ordening welke is vastgelegd in 1991. De nota bevat richtlijnen voor nieuwbouw tussen 1995 en 2005. Het alom bekende begrip ‘Vinex-wijk’ verwijst dan ook naar de nieuwbouwwijken die zijn opgezet in deze periode.

Doelstellingen achter de VINEX

Een VINEX-wijk hoort dichtbij een stadscentrum gebouwd te zijn. Op deze manier konden de wijken de klandizie van winkels vergroten en bleef de afstand tussen woon- en werkvoorzieningen voor veel VINEX-bewoners klein. Bovendien konden op deze manier veel open gebieden in Nederland worden gespaard voor woningbouwdoeleinden. Een ander, zeer belangrijk streven van de VINEX-wijk is het vrijmaken van de vele sociale woningen waar zich veelverdieners in bevonden.

Veel gestelde vragen over de VINEX wijk

Hieronder treft u een overzicht aan van veel gestelde vragen over VINEX-wijken.

Zijn de woningen in een VINEX-wijk duurder dan die van andere woningen?

Ja en nee. Eén van de achterliggende doelstellingen van het opzetten van de VINEX wijk was om veelverdieners uit de bestaande goedkope woningen te laten trekken, zodat deze beschikbaar werden voor mensen met een lager inkomen. In de Vierde Nota is daarom vastgelegd dat maximaal 30% van de VINEX-bouw sociale woningen mocht betreffen. Op VINEX-locaties bevinden zich dus wel degelijk goedkopere woningen, maar deze zijn wel in de minderheid.

Zijn alle nieuwbouwwijken VINEX-wijken?

Nee. Een wijk kan enkel worden bestempeld als een VINEX-wijk wanneer deze (A) tussen 1995 en 2005 is opgezet, en (B) de locatie van deze wijk is vastgelegd in een convenant tussen de overheid en de lagere overheden. Een nieuwbouwwijk welke vóór of na deze periode is gebouwd en/of zich op een locatie bevindt die niet in het convenant is opgenomen, kan niet worden beschouwd als een VINEX-wijk.

Geplaatst
29 Apr 2014 11:07:33

Delen