Splitsingsakte

Een splitsingsakte is een notariële akte welke u ontvangt wanneer u een appartement koopt. De inhoud van deze akte is vastgelegd artikel 5:111 van het Burgerlijk Wetboek. In deze akte staat onder meer omschreven hoe het appartementencomplex waarin u gaat wonen is opgedeeld in gemeenschappelijke ruimtes en privéruimtes. Ook staat aangeduid welk aandeel u en de mede-eigenaren dienen bij te dragen in de kosten het complex.

Splitsingstekening

Inbegrepen bij de splitsingsakte is de zogenaamde splitsingstekening. Op deze tekening staan de grenzen tussen de appartementen en de gezamenlijke ruimtes aangekaart. Voor zowel de akte als de tekening geldt dat zij voor iedereen inzichtelijk zijn via het Kadaster.

Veelgestelde vragen over de splitsingsakte

Hieronder treft u een overzicht aan van veel gestelde vragen over splitsingsaktes.

Een splitsingsakte wijzigen, is dat mogelijk?

Ja, een splitsingsakte kan zeker worden gewijzigd. U heeft hiervoor echter wel een fiat nodig van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Hoewel er doorgaans een instemmingspercentage van 80% van de leden nodig is om de akte te wijzigen, komt het ook voor dat alle leden in dienen te stemmen alvorens de akte gewijzigd kan worden.

Ik wil graag een splitsingsakte opvragen, waar kan dit?

U kunt de splitsingsakte opvragen bij het Kadaster.

Wat is een splitsingsreglement?

Het splitsingsreglement ontvangt u samen met de splitsingsakte en de eigendomsakte zodra u een appartement koopt. In dit reglement is onder meer vastgelegd hoeveel stemmen er nodig zijn om een voorstel bij de VvE goedgekeurd te laten worden, en hoe de VvE haar vergaderingen voert. Ook vindt u eventuele bepalingen met betrekking tot het beheer, gebruik, en onderhoud van de privégedeeltes in het appartementencomplex.

Geplaatst
29 Apr 2014 10:10:11

Delen