Recht van overpad

Recht van overpad is het recht om gebruik te maken van grond die niet van u is. Om te weten te komen of een beoogde koopwoning een recht van overpad kent (en dus anderen toegang dient te verschaffen) kunt u terecht bij het Kadaster. Een recht van overpad wordt ook genoteerd in de overdrachtsakte, welke u van de notaris ontvangt.

Erfdienstbaarheid

Recht van overpad wordt ook wel ‘Erfdienstbaarheid’ genoemd. U stelt uw erf immers beschikbaar ten dienste van anderen. Erfdienstbaarheid kan ontstaan wanneer u dit als eigenaar in een notariële akte vast laat leggen, maar kan ook het gevolg zijn van verjaring.

Veel gestelde vragen over het recht van overpad

Hieronder treft u een overzicht aan van veel gestelde vragen over het recht van overpad.

Wanneer is er sprake van 'recht van overpad door verjaring’?

Sinds 1992 zijn er drie scenario’s die recht van overpad kunnen bewerkstelligen. Van ‘onafgesproken bezit’ is sprake wanneer de ander het erf permanent gebruikt en de omgeving duidelijk kon zien dat u het stuk grond in uw bezit heeft. Ook wanneer de ander 10 jaar lang ‘te goeder trouw’ heeft aangenomen dat er recht van overpad was, of wanneer er 20 jaar lang niets is gedaan tegen degenen die zich het recht van overpad toe eigenden is er sprake van verjaring.

Als ik een nieuwe woning koop, ben ik dan verplicht het recht van overpad te honoreren?

Ja, dit is zeker het geval. Wanneer u een woning koopt, dan gaat de verplichting tot overpad op u over. Wel kan het zijn dat het recht van overpad toegekend is aan één persoon. Indien deze verhuist of overlijdt, vervalt uw verplichting om uw erf beschikbaar te stellen.

Mag ik kosten rekenen voor het recht van overpad?

Ja, het is toegestaan dat u een periodieke vergoeding vraagt voor het gebruik. Wel dient dit in de vestigingsakte genoteerd te staan.

Geplaatst
29 Apr 2014 11:16:00

Delen