Ontbindende voorwaarden

Ontbindende voorwaarden zijn de voorwaarden die u in een koopakte kunt laten opnemen om van de aankoop van een huis af te kunnen zien. Wanneer u zich succesvol op de ontbindende voorwaarden weet te beroepen, hoeft u dus niet uw waarborgsom uit te betalen aan de verkoper.

Bedenktijd

Nadat de drie dagen bedenktijd die gelden na het ontvangen van de ondertekende koopovereenkomst zijn verlopen, kan het zijn dat er nog een aantal cruciale vragen onbeantwoord zijn. De ontbindende voorwaarden bieden in deze gevallen uitkomst.

Veel gestelde vragen over ontbindende voorwaarden

Hieronder treft u een overzicht aan van veel gestelde vragen over ontbindende voorwaarden.

Welke soorten ontbindende voorwaarden bestaan er?

Uiteraard zijn er talloze situaties waarin u zich mogelijkerwijs op een ontbindende voorwaarde zou willen beroepen. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan de mogelijkheid dat u de financiering niet rond krijgt (‘voorbehoud financiering hypotheek’), u niet in aanmerking komt voor een Nationale Hypotheek Garantie (‘voorbehoud NHG’), of wanneer de bouwkundige keuring van de koopwoning tegenvalt (‘voorbehoud bouwtechnische keuring’). Andere ontbindende voorwaarden die kunnen worden ingezet zijn ‘voorbehoud huisvestingsvergunning’ (ontbinding wanneer u geen huisvestingsvergunning kunt krijgen), ‘voorbehoud bouwtechnische keuring’ en ‘voorbehoud wijziging woning’ (u wilt eerst toestemming van de gemeente voor een ingrijpende verbouwing).

Hoe is een ontbindende voorwaarde opgebouwd?

Een ontbindende voorwaarde omschrijft zowel de termijn waarbinnen u alsnog de aankoop kunt ontbinden, aangevuld met informatie over de wijze waarop de koopakte kan worden ontbonden.

Kan ik de termijn van een ontbindende voorwaarde verlengen?

Ja, er bestaat mogelijkheid om uitstel te krijgen, indien u onverwachts niet alles rond heeft binnen de voorgestelde termijn. U of uw tussenpersoon zal in dit geval een aanvraag moeten doen om de ontbindende voorwaarden met 1 á 2 weken te verlengen. Het staat de verkoper in dit geval overigens wel vrij om de verlenging te weigeren.

Geplaatst
29 Apr 2014 11:39:20

Delen