Onroerende-zaakbelasting (OZB)

Onroerende-zaakbelasting (OZB) is een belasting die uw gemeente heft wanneer u in het bezit bent van onroerende zaken. Woningen en bedrijfspanden zijn bekende voorbeelden van onroerende zaken. In tegenstelling tot kopers zijn huurders vrijgesteld van deze belasting, mits zij hun pand als woning gebruiken.

De OZB-waarde en WOZ-Waarde

De OZB-waarde wordt door de gemeente vastgesteld op basis van de zogenaamde WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken). Deze waarde is gebaseerd op jaarlijkse taxatierapporten van een aantal representatieve woningen per straat. Aan de hand van deze rapporten wordt vervolgens een computermodel ingezet om de waarde van de overige huizen te berekenen. Een hogere WOZ-waarde leidt dus automatisch tot een hogere OZB-waarde.

Veelgestelde vragen over de OZB

Hieronder treft u een overzicht van veel gestelde vragen over de OZB.

Mijn OZB-tarief is te hoog, kan bezwaar maken?

Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen uw OZB-tarief. Wel kunt u bezwaar maken tegen de WOZ-waarde die ten grondslag ligt aan de hoogte van het tarief. Mogelijk is de getaxeerde woning niet representatief voor uw eigen woning. Hiervoor kunt u terecht bij uw gemeente.

Kan ik zelf mijn OZB berekenen?

Ja, dit kan. Iedere gemeente hanteert een percentage waarmee uw OZB berekend wordt. Door te informeren naar dit percentage kunt u eenvoudig de hoogte van uw OZB berekenen, door de waarde van uw woning te vermenigvuldigen met dit percentage. Indien de waarde van uw woning dus 200.000 bedraagt en het percentage 0,10% is, bedraagt uw OZB-tarief 200 euro.

Hoe vaak wordt het OZB-tarief vastgesteld?

Het OZB-tarief wordt eens per jaar vastgesteld, op 1 januari.

Geplaatst
27 Mar 2014 14:22:01

Delen