Koopakte

Een koopakte, ook wel voorlopige koopovereenkomst genoemd, is een schriftelijke overeenkomst tussen koper en verkoper. In de koopakte leggen de koper en verkoper de afspraken vast die ze hebben gemaakt met betrekking tot de koop en verkoop van een woning. In de overeenkomst staat onder welke voorwaarden de woning van eigenaar wisselt, welke prijs dit betreft en op welke datum.

Vanaf het moment dat de koopakte is getekend, heeft de kopende partij minimaal 3 dagen de tijd om alsnog van de woning af te zien. De minimaal wettelijk vastgelegde termijn hiervoor is 3 dagen, maar mits hier een afspraak over wordt gemaakt mag deze termijn ook langer zijn.

Er zijn nog een aantal zaken die afgehandeld moeten worden nadat de koopovereenkomst is getekend. De koopakte moet door u of uw makelaar naar de notaris gestuurd worden. Als de notaris de koopovereenkomst in goede orde ontvangen heeft zal hij overgaan tot het opstellen van de akte van levering. Mocht u een hypotheek afsluiten, zal de notaris ook overgaan tot het opstellen van de hypotheekakte.

Verschil koopakte en hypotheekakte Het document waarin de woning officieel wordt overgedragen van vorige eigenaar naar nieuwe eigenaar wordt de koopakte genoemd. Als de koopakte wordt getekend ben u officieel de nieuwe eigenaar van de woning. Het document waarin de overeenkomst tussen de nieuwe eigenaar en de hypotheekverstrekker wordt vastgelegd, wordt de hypotheekakte genoemd. In de hypotheekakte staan de hypotheeklening en de hypotheekrente genotificeerd. Bij het kopen van een woning zijn beide aktes verplicht.

Ben ik aan een woning verbonden zodra ik tot een mondelinge koopovereenkomst ben gekomen?

Zolang u geen koopakte heeft getekend bent u niet verplicht met de koop door te gaan, mits het om een pand gaat wat bestemd is om te gebruiken als woning. Zelfs wanneer u een koopakte heeft ondertekend heeft u nog minimaal 3 dagen bedenktijd, zodat u alsnog kan zeggen dat u de woning zonder opgaaf van reden niet wilt.

Zijn er verschillende soorten koopakten voor huizen en appartementen?

Jazeker. Wanneer u een appartement koopt wordt u ook mede-eigenaar van gemeenschappelijke faciliteiten zoals bijvoorbeeld de galerij. Hiervoor worden aanvullende bepalingen opgenomen in de koopakte die u niet nodig heeft wanneer u een huis koopt.

Geplaatst
27 Feb 2014 08:46:00

Delen