Bankgarantie

Een bankgarantie (ook wel ‘garantiestelling’ genoemd) is een verklaring waarin uw hypotheekverstrekker verklaart een bedrag te zullen betalen indien de koper diens verplichtingen niet na zal komen, terwijl er al een koopcontract afgesloten is. Het bedrag zal de hypotheekverstrekker uiteindelijk terugvorderen bij de aankoper die in gebreke bleef. De bankgarantie bedraagt 10% van het aankoopbedrag. Dankzij de bankgarantie heeft de afnemer de zekerheid dat deze een tegemoetkoming ontvangt wanneer de aankoop onverhoopt toch niet doorgaat.

Bankgarantie-kosten

Bij een bankgarantie gaan nog aanvullende kosten gemoeid. Zo worden er eenmalig behandelkosten in rekening gebracht. Bovendien dient er ieder jaar provisie te worden betaald tot het moment dat de garantie beëindigd is. Doorgaans is bedraagt de hoogte van de jaarprovisie 1% van de som waar garant voor wordt gestaan.

Waarborgsom vs. bankgarantie

Als alternatief op de bankgarantie kunt u besluiten om een waarborgsom over te maken aan de notaris. Deze som bedraagt 10% van de aankoopwaarde van het huis, net zoals het geval is voor de bankgarantie.

Veelgestelde vragen over bankgarantie

Hieronder treft u een overzicht aan van veel gestelde vragen over de bankgarantie.

Wanneer heb ik een bankgarantie nodig?

De aankoop van uw woning is definitief zodra u het koopcontract getekend heeft ¬¬¬getekend bij de notaris. Tot die tijd is er een bankgarantie of een waarborgsom nodig, die ervoor zorgt dat de verkoper 10% van de koopsom ontvangt indien de verkoop onverhoopt niet doorgaat.

Is de bankgarantie aftrekbaar?

Nee, de bankgarantie is helaas niet fiscaal aftrekbaar. Een uitzondering ontstaat wanneer u de kosten voor de bankgarantie meefinanciert in uw hypotheek.

Hoe lang loopt de bankgarantie?

De bankgarantie loopt 12 maanden, en kan daarna worden verlengd.

Geplaatst
15 May 2014 13:22:16

Delen