WOZ Waarde

De WOZ waarde van een (koop)woning wordt vastgesteld door de gemeente waarin deze zich bevindt. Hiertoe worden er per straat op jaarlijkse basis één tot meerdere woningen getaxeerd die model staan voor vergelijkbare woningen in de buurt. Aan de hand van een computermodel wordt vervolgens de waarde van de gelijkwaardige woningen berekend.

WOZ belasting

Op basis van de WOZ waarde ontvangen koopwoningbezitters jaarlijks in januari of februari een zogenaamde WOZ-beschikking. Aan de hand van deze beschikking worden heffingen zoals de onroerendezaakbelasting (OZB), eigenwoningforfait, rioolheffing en watersysteemheffing bepaald.

Veelgestelde vragen over de WOZ

Hieronder treft u een overzicht van veel gestelde vragen over de WOZ.

Waar kan ik de WOZ waarde opvragen?

U kunt uw WOZ waarde opvragen bij het Kadaster. Met het aanvragen van dit WOZ rapport gaan echter wel kosten gemoeid.

Kan ik zelf mijn WOZ berekenen?

Het is niet mogelijk om de WOZ waarde van je woning zelf te berekenen. Het is echter wel mogelijk om de juistheid van je WOZ waarde bij benadering te bepalen. Zo kun je het taxatieverslag opvragen bij de gemeente, om na te gaan of er geen fouten zijn gemaakt die de WOZ-waarde van je woning af zouden moeten laten nemen. Daarnaast kun je via het Kadaster een WOZ rapport opvragen voor de koopwoning.

Kan ik bezwaar maken tegen de WOZ-waarde?

Ja, het is mogelijk om een bezwaar in te dienen bij de gemeente. U dient in dit geval binnen zes weken na dagtekening van uw WOZ-beschikking met een onderbouwing bezwaar te maken. Indien u deze onderbouwing niet binnen de gestelde termijn rond kunt krijgen, kunt u eveneens besluiten om een pro formabezwaarschrift in te dienen. Uw bezwaar staat in dit geval binnen de gestelde termijn, maar u heeft extra tijd om uw onderbouwing op te stellen.

Zal de WOZ waarde van mijn woning alleen maar stijgen?

Nee, dit is geen vaststaand gegeven. Indien uw woonlocatie bijvoorbeeld minder in trek raakt bij woningzoekenden of uw woningtype afdoet aan populariteit zal de WOZ waarde van uw woning juist dalen.

Geplaatst
27 Mar 2014 14:23:51

Delen