Energielabel

Een energielabel geeft door middel van klassen aan in hoeverre een huis energiezuinig is. De klassen lopen van Energielabel A ++ (zeer zuinig) tot Energielabel G ++ (zeer onzuinig). Het energielabel van een woning is vastgelegd in een rapport, waarin onder meer de eigenschappen van het huis, de gegevens van de rapporteur en de energieadviezen staan vermeld.

Verplicht energielabel

Wanneer u een woning verkoopt (of verhuurt) bent u in veel gevallen verplicht een energielabel aan te vragen. Het rapport dient te worden overhandigd aan de nieuwe bewoner van het huis.

Veel gestelde vragen over energielabels

Hieronder treft u een overzicht aan van veel gestelde vragen over energielabeling.

Zijn er uitzonderingen op de energielabelplicht?

Jazeker, niet alle woningen dienen te voldoen aan de energielabelplicht. Voorbeelden van uitzonderingen op de regel zijn woningen jonger dan 10 jaar, woningen die officieel erkend zijn als monument, een woonboot of -wagen zijn en woningen waar een Energie Prestatie Advies voor opgesteld is door een erkend adviseur.

Hoe wordt het energielabel van een huis vastgesteld?

Om een energielabelrapport te verkrijgen dient u contact op te nemen met een gecertificeerde energielabeladviseur. Door de isolatiewaarden in uw ruimtes op te meten en een inventaris te maken van uw verwarming, ventilatie en tapwatersystemen kan de adviseur een rapport opmaken. Het uiteindelijke energielabel wordt vastgesteld aan de hand van een zogenaamd energie-index. Op basis van een serie variabelen (waaronder woninggrootte, stookgedrag en kierdichting) kan de energie-index uitsluitsel geven over het energielabel van de woning.

Hoe lang is een energielabel geldig?

Een energielabel is voor 10 jaar houdbaar. Wanneer een huis dus binnen deze 10 jaar meerdere malen wordt verkocht kan steeds hetzelfde rapport worden aangedragen. Hoewel u niet verplicht bent om na een verbouwing van uw woning het energielabel opnieuw aan te vragen, kan het raadzaam zijn om dit toch te doen. Indien de verbouwing namelijk een positief effect heeft op uw energielabel kunt u dit meenemen in uw prijs.

Geplaatst
29 Apr 2014 10:27:11

Delen