Eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait (voorheen ‘huurwaardeforfait’) is een fictief inkomen, dat is gebaseerd op een percentage van de WOZ waarde van uw koopwoning. Als woningbezitter dient u deze op te tellen bij uw inkomen uit uw werk en woning (Box 1) en aan te geven met uw inkomstenbelasting.

Eigenwoningforfait berekenen

U kunt uw eigenwoningforfait zelf berekenen. Het reken-percentage wordt namelijk jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van Financiën. Voor de meeste woningen geldt in 2014 een eigenwoningforfait van 0,7%. Op een woning van 100.000 euro geldt dus een eigenwoningforfait van 700 euro. Voor woningen met een WOZ waarde lager dan 75.000 euro geldt een lager percentage. Voor bezitters van een woning met een waarde hoger dan 1.040.000 euro wordt daarentegen een vast bedrag plus 1,8% van de WOZ waarde.

Veelgestelde vragen over de eigenwoningforfait

Hieronder treft u een overzicht van veel gestelde vragen over de eigenwoningforfait.

Wanneer heb ik recht op korting op de eigenwoningforfait?

Er zijn een aantal situaties waarin u recht heeft op korting op de eigenwoningforfait. Indien u geen tot weinig rente hoeft te betalen i.v.m. een kleine eigenwoningschuld, kan het voorkomen dat de eigenwoningforfait hoger is dan uw aftrekbare posten. In dit geval heeft u mogelijk recht op een aftrek. Er gelden tevens speciale voorwaarden voor woningbezitters die hun pand als kantoor gebruiken.

Kan ik mijn eigenwoningforfait omlaag krijgen?

Nee, dit is niet het geval. Vereniging Eigen Huis heeft daarentegen de verzocht het huidige percentage niet verder te laten stijgen. Hoewel u het percentage niet kunt verlagen, biedt de jaarlijkse vaststelling van uw WOZ-waarde daarentegen wel enige kans op een verlaging van het bedrag dat u bij de belastingdienst dient aan te geven. Indien uw WOZ waarde daalt, daalt automatisch de hoogte van uw eigenwoningforfait. U kunt bezwaar maken tegen de hoogte van uw WOZ-waarde indien u vermoedt dat uw woning te hoog ingeschaald is.

Geplaatst
27 Mar 2014 14:24:41

Delen